BOEI neemt als onafhankelijk examencentrum op een adequate en objectieve wijze examens af in functie van de eindtermen van de door u georganiseerde opleiding met mogelijkheid tot certificatie.

U bent een bedrijf en wilt voor uw interne en externe opleidingen examens organiseren met mogelijkheid tot certificatie.

U bent een opleidingscentrum en wilt voor het certificeren van uw examens gebruik maken van een onafhankelijk examencentrum.