Bedrijfexamens

Bedrijfsinterne examinering.

Deze examens, of testen worden volledig opgesteld in samenwerking met de klant.

Voorbeeld:

U organiseert een interne opleiding "Stellingbouwer". U kan de deelnemer zowel op theorie als op praktijk testen.

Voor het theoretisch examen :

  • Ofwel maakt BOEI aan de hand van de theoretische cursus een schriftelijk examen op. De klant zelf bepaalt het soort schriftelijk examen (vraag-antwoord of meerkeuzevragen), het aantal vragen en de te behalen score.
  • Ofwel stelt de lesgever zelf een theoretisch examen op en geeft dit door aan BOEI
    Op de dag dat het examen plaatsvindt, neemt onze examinator dit af.

Voor het praktisch examen zal de examinator in samenwerking met de lesgever de deelnemers testen op hun praktische kennis aan de hand van vooraf bepaalde eindtermen.

De geslaagden ontvangen een certificaat.
De geldigheidsduur van het certificaat bepaalt u zelf of is officieel vastgelegd.

Voor meer informatie, gelieve onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.