Opleidingsexamens

Opleidingsinterne examinering.

Deze examens, of testen worden volledig opgesteld in samenwerking met de klant.

Voorbeeld:

Enkele van uw werknemers hebben een externe opleiding "Sociale wetgeving" gevolgd. Op het einde van deze cursus was geen examen voorzien. Om te achterhalen of deze opleiding van nut is geweest kan u zelf een examen organiseren.

U heeft 2 mogelijkheden.

  • U bezorgt BOEI deze cursus en aan de hand daarvan stelt BOEI een examen op. U bepaalt het soort schriftelijk examen (vraag-antwoord of meerkeuzevragen), het aantal vragen en de te behalen score. Op de dag van het examen komt onze examinator het examen afnemen. De geslaagden ontvangen een certificaat.
  • U stelt zelf een schriftelijk examen op. U bezorgt BOEI het examen en de antwoorden. Op de dag van het examen komt onze examinator het examen afnemen. De geslaagden ontvangen een certificaat.

In beide gevallen bepaalt u zelf de geldigheidsduur van het certificaat.

Voor meer informatie, gelieve onderstaand formulier in te vullen en te verzenden.